Potřebujete poradit nebo objednat služby?

Volejte 604 861 917

Úvod>Obkladačské desatero

Obkladačské desatero

  1. Před zahájením práce promyslí dispozici, vytvoří návrh a kladečský plán. To vše před vlastním zahájením prací a podle požadavků zákazníka. Měly by ho zajímat Vaše požadavky a představy.
  2. Ještě před zahájením prací promyslí průběh spár, s důrazem na detail, rovinu a estetiku prostoru.
  3. Měl by ovládat moderní technologické postupy, zachovávat technologická doporučení. Nezapomenout na dilatační spáry.
  4. Měl by Vám vybrat a doporučit vhodnou stavební chemii a znát její užití. Dodržovat technické listy daných výrobků.
  5. Neměl by obkládat na nerovný, nevyzrálý a nepřipravený podklad. V opačném případě zůstává stejně odpovědnost za problémy na obkladači.
  6. Svoji práci promyslí tak, aby nedošlo k jejímu poškození. To znamená, že nastupuje poté, když jsou hotové rozvody a ostatní řemesla. Dále zdokumentuje kde jdou trubky, el. a další věci, které budou skryty.
  7. Má pořádné nářadí a umí si poradit s každým materiálem.
  8. Nestydí se za svoji dříve vykonanou práci a dokáže jí prezentovat tak, aby měl zákazník ucelenou představu. V dnešní době jsou nejlepším způsobem vlastní www stránky.
  9. Neprodává svoji práci pod cenou. Cena je důležitá jak pro zákazníka, tak i pro obkladače. Bere v úvahu jak použitý materiál, tak i způsob provedení. Cena by neměla být tím rozhodujícím faktorem pro výběr obkladače.
  10. Dobrý obkladač většinou nikdy nemá čas u Vás začít pracovat hned zítra poté, co jste zavolali. Je dobré obkladače kontaktovat s předstihem a to i s ohledem na přípravu akce.
Webové stránky vytvořil Acceler